Vytisknout 

Pozvání na křížovou cestu na Mariahilf 1. 9. 2017Zveme v pátek 29. 9. 2017 na Jubileum 100 let od Fatimských zjevení
16.30 - Zahájení a slavnostní přivítání sochy Panny Marie Fatimské z místa zjevení, společná modlitba růžence
17.30 - Koncelebrovaná mše sv. a zásvětný průvod se sochou Panny Marie
19.00 - Promluva na téma – Fatima, naše naděje, Te Deum a modlitba zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, následuje osobní ztišení a meditace v poutním chrámu – poselství naděje.

Podrobnosti na obrázku či plakátku k vytištění, který najdete -> zde <-.